Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

susovva
7379 0558 390
Reposted fromwyczes wyczes viaaura-lunaris aura-lunaris

July 03 2019

susovva
0623 1397 390
Reposted fromdusielecc dusielecc vialiteratka literatka
susovva

“Niektórzy ludzie nie są lojalni wobec ciebie, tylko wobec własnych potrzeb związanych z tobą. Wraz ze zmianą ich potrzeb, zmienia się także ich lojalność.”

— -WordPorn
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialiteratka literatka

July 02 2019

susovva
0084 3443 390
Reposted fromsoviolently soviolently viaBalladyna Balladyna
susovva
4401 5bad 390
Reposted fromsoftboi softboi viaBalladyna Balladyna

July 01 2019

susovva
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromawaken awaken viacollarbones collarbones
susovva
1684 1090 390
Świetlicki.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viacollarbones collarbones
susovva
Nie wytrzymam. Jestem taką uczuciową sierotką, że potrzebuję kogoś obok, kto mnie pogłaska i minimum cztery razy w ciągu dnia powie, że jestem ważna. Każdy atom, z którego jestem zbudowana, zawiera pierwiastki skumulowanych kompleksów i dlatego muszę wiedzieć, że ktoś mnie lubi, lubi tego potworka we mnie i tego paskudnego zmieniacza nastrojów, który we mnie siedzi i sprytnie przełącza kanały.
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones
susovva
Cechą związków na odległość jest silna chęć bycia możliwie najbliżej siebie, choć nie pozwala na to odległość. Czy nie przypomina to hodowli dużej silnej rośliny w małej doniczce?
— EDA (collarbones)
Reposted fromcollarbones collarbones
susovva
3110 1c18 390
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viacollarbones collarbones
susovva
Prześcieradło pod nami upajało się naszym potem, światło dnia wycofywało się spomiędzy żaluzji, jej skóra była stworzona dla moich dłoni, jej żebra i boki Bóg stwarzał z myślą o moich ramionach, jej uda były fantastyczne, ale dopiero splecione z moimi tworzyły absolutną całość. Nuciliśmy na dwa głosy wielką pieśń miłosną, wygadywaliśmy na dwa szepty strzeliste plugarstwa, upiory mojej samotności opuszczały mnie raz na zawsze (...).
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted frompassionative passionative viacollarbones collarbones
Przed każdym dobrym uczuciem człowieka trzeba klękać jak przed świętością, jak przed gwiazdą. Ochraniać ją, nieść jak światło, a jeśli jest tego chociaż iskierka, to dmuchać aż do utraty tchu. Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia; zrywają się rano, chłepczą swoje zupki w barach mlecznych, tłoczą w tramwajach, kupują w domach towarowych tandetne meble na raty, kłócą się z konduktorami o pięć groszy i tak dalej. Klękać – powiedział – klękać. Życie nie daje żadnych gwarancji na przyszłość. Każdemu który mówi: „Zostaw to, za parę lat przyjdzie co innego” powinno się pluć w gębę. Co przyjdzie? Kiedy przyjdzie? Każde szczęście przychodzi złą drogą.
— Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacollarbones collarbones

June 28 2019

susovva

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

susovva
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

June 21 2019

susovva
1494 bbfe 390
Reposted fromuoun uoun viabeginner beginner
susovva
3164 5343 390
susovva
3812 a983 390
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viabeginner beginner
susovva
susovva
7588 5476 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl