Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

2718 6d0a 390
Reposted fromoolong oolong viahysterie hysterie

February 16 2017

susovva
5929 527e 390
Reposted fromnyaako nyaako vianolovenofreedom nolovenofreedom
susovva
susovva
8827 dcce 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailoveyou iloveyou
susovva
5498 4de0 390
Reposted fromkotowate kotowate viakonwalia konwalia
susovva
6379 a9da 390
Reposted fromfoina foina viaamericano americano
susovva
2460 91a5 390
Reposted fromfearnopain fearnopain viaamericano americano

July 06 2015

susovva
Kto ma zupę ten czytał "Zrób mi jakąś krzywdę" czy tego chciał czy nie.
— @mrrru
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viakonwalia konwalia
susovva
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viaamericano americano
susovva
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
susovva
Jesteś moim małym cudeńkiem, jak Twój chłopak będzie zjebany, to Cie będę nosił w kieszeni żeby nikt na Ciebie nie nadepnął i nie zrobił nic złego.
— ojejku
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaamericano americano
susovva
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaamericano americano
susovva
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaamericano americano

July 05 2015

2096 3864 390
Reposted fromdivi divi viaidzsobie idzsobie
2283 3cb0 390
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaidzsobie idzsobie
9398 f84b
Reposted fromamatore amatore viaidzsobie idzsobie
susovva
8566 93d5 390
susovva
3642 abfd 390
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour viaidzsobie idzsobie
susovva
susovva
9848 569f 390
Reposted fromretaliate retaliate viaidzsobie idzsobie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl