Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2017

7504 b26e 390
susovva
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viaamericano americano
susovva
Reposted fromFlau Flau viadoubleespresso doubleespresso
susovva
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

October 30 2017

susovva
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaamericano americano
susovva
Reposted fromolgazet olgazet viaamericano americano
4747 0fee 390

April 19 2017

2718 6d0a 390
Reposted fromoolong oolong viahysterie hysterie

February 16 2017

susovva
5929 527e 390
Reposted fromnyaako nyaako vianolovenofreedom nolovenofreedom
susovva
susovva
8827 dcce 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailoveyou iloveyou
susovva
5498 4de0 390
Reposted fromkotowate kotowate viakonwalia konwalia
susovva
6379 a9da 390
Reposted fromfoina foina viaamericano americano
susovva
2460 91a5 390
Reposted fromfearnopain fearnopain viaamericano americano

July 06 2015

susovva
Kto ma zupę ten czytał "Zrób mi jakąś krzywdę" czy tego chciał czy nie.
— @mrrru
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viakonwalia konwalia
susovva
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viaamericano americano
susovva
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
susovva
Jesteś moim małym cudeńkiem, jak Twój chłopak będzie zjebany, to Cie będę nosił w kieszeni żeby nikt na Ciebie nie nadepnął i nie zrobił nic złego.
— ojejku
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaamericano americano
susovva
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted fromartfucksme artfucksme viaamericano americano
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl